+420 605 213 482

Solární technika


Solární sestavy na ohřev pitné vody a přitápění 
Každý rodinný dům se nachází v jiném prostředí, lokalitě a jeho uživatelé mají vlastní specifické odlišné požadavky, a proto přistupujeme ke každému návrhu solárního systému individuálně. Přesto však má naše  firma ve své nabídce také solární sestavy, které je možno si u nás objednat. Je však třeba počítat s tím, že hotová a tím univerzálně řešená sestava nemusí uspokojit vaše individuální požadavky.
 

Sluneční kolektory a jejich využití je v současnosti stále více aktuální, a to z důvodu neustále navyšujících cen energií. Dříve i dnes bylo a je možné na certifikované sluneční kolektory za určitých podmínek využít dotace od státního fondu životního prostředí nebo dotace zelená úsporám. Průměrná cena instalace je 100 000,- Kč u dvou slunečních kolektorů s celkovou plochou 4 m2 (dostačující pro 200-300 l bojler na ohřev TUV). Aktuální podmínky dotace je ale potřeba dohledat u příslušných orgánů. Návratnost je závislá na počtu osob v domácnosti, u 4členné rodiny se může jednat o dobu cca 6 let. Největší využití mají sluneční kolektory pro ohřev teplé vody, kdy v létě v době svitu je možné sluneční energii využít 100% na ohřev teplé vody.

Základem slunečních kolektorů je zachycování slunečního záření pomocí kolektorů a jeho přeměna v tepelnou energii. Ta se pak využívá k ohřevu vody a možnému přitápění. Kolektory se instalují na střeše směrem k jihu, případně jihozápadu. Množství ohřáté vody a její teplota závisí hlavně na velikosti plochy kolektorů. Pro větší množství ohřáté vody je potřeba vytvořit sestavu několika kolektorů.

Celou solární soustavu je možno rozdělit na dva celky. Kolektorový (primární) okruh je tvořen slunečními kolektory, zabezpečujícím zařízením, potrubím a armaturami. Úkolem kolektorového okruhu je dodávat teplo do akumulační nádrže. Topný (sekundární) okruh je tvořen otopnými tělesy a zabezpečovacím zařízením. Úkolem topného okruhu je dodávat teplo odebrané z akumulační nádrže do míst spotřeby.

 

 

Vyřízení dotací spolupracujeme s firmou TWI.


Sklon kolektoru
Zpravidla je dán sklonem střechy. Pokud můžeme volit, je optimální sklon 38o - 55o. V létě volíme 38o (slunce vysoko), v zimě vyšší sklon - 55o (slunce nízko nad obzorem). U celoročního sklonu je dobré vědět, že vodorovný kolektor je horší než svislý kolektor. Pro solární kolektory se většinou nepoužívají polc (přínos neodpovídá vloženým nákladům).

Solární zařízení
Solární zařízení není pouze kolektor!

Aby kolektor mohl dobře předávat teplo a přinést uživateli zpětný zisk z investice, je nutné kolektory doplnit řadou komponentů:

 • kolektory
 • montážní sada (odvětrání vzduchu ze systému)
 • propojovací sada (propojení kolektoru mezi sebou)
 • hnací sada (čerpadlová jednotka)
 • pojistná sada (pojistná armatura a expanzní nádoba)
 • zásobník (bojler nebo akumulátor)
 • trubky a izolace
 • regulace
 • výměníky (bazénové a deskové)
 • elektro rozdělovač a kabely
 • armatury a ostatní příslušenství


Z hlediska celkových nákladů:
Kolektory 1/4, zásobník 1/4, ostatní 1/4, montáž 1/4. Jednotlivé komponenty budou specifikovány v dále.

Doporučujeme, aby montáž prováděla odborně proškolená firma, protože solární zařízení pracuje (na zvyklosti v domácnosti) s vyššími parametry:

 • vysoký tlak (6-10 barů)
 • vysoká teplota (150-170o)
 • elektrické připojení
 • instalace ve výškách


Vytápění rodinného domu
Moderní vytápění je vytápěním, kde hrají největší roli solární kolektory, které umí s velkou účinností přeměnit sluneční záření na tepelnou energii. Přitom nezáleží na subjektivních lidských pocitech, popřípadě povětrnostních podmínkách. Moderní solární zařízení pracuje se stejnými výsledky jak v létě, tak i v zimě. A i když to tak z lidského a subjektivního pohledu nevypadá, sluneční energie dopadající na zemi je stejná jak v létě, tak i v zimě. Ten, komu se zatím nepodařilo se opařit vodní parou při neopatrné manipulaci se solárním zařízením v zimním období, asi neuvěří. Nicméně, tak jednoduché to zase není, perpetum mobile snadno a rychle se nekoná. 

Jak to tedy doopravdy je se solárním vytápěním?

 • Moderní kolektor pracuje stejně v létě i v zimě (drobné odchylky jsou zanedbatelné).
 • I když dopadající sluneční energie je stejná ve všech rčních obodbích a na teplotě a větru nezáleží, v zimním období (obzvláště leden) je doba slunečního svitu podstatně kratší.
 • Solární kolektory pracují stejně jako jakýkoliv teplovodní kotel - ohřívají vstupní vodu z teploty t1 na teplotu t2 na výstupu. Z toho vyplývá, že při správně navržené solární soustavě, bude v zimním období teplota otopné vody nižší z důvodu:
   
 1. Vysoké spotřeby energie na vytápění objektu a tudíž velkým ochlazováním teplonosného média v solárním systému.
 2. Při jednom průchodu teplovodního média solárním kolektorem se jeho teplota zvýší např. o 20oC (u každé soustavy je to jiné, záleží na několika parametrech). Při průtoku otopným systémem se médium zase ochladí např. o 15oC. Pokud tedy soustavou proteče teplonosné médium 1x, zvýší se jeho teplota v tomto modelovém příkladě o 5oC. Teplota teplonosného média je závislá na době činnosti solárních kolektorů (době svitu slunce, nebo počtu oběhů teplonosného média).
   
 • Pro odstranění závislosti solárního systému na době svitu slunce se otopná soustava solárního systému doplňuje akumulační nádrží, která slouží k překlenutí období bez slunečního svitu.
 • Pro zabezpečení spolehlivé činnosti solárního systému i v nepříznivém období (především leden) je nutné doplnit solární systém pomocným zdrojem energie, který se automaticky spouští, když solárnímu systému "dochází dech".
 • Běžná praxe je většinou taková, že se stávající otopný systém doplní patřičnou regulací a napojí se na solární otopný systém. Výsledek je takový, že klasický teplovodní kotel, který byl dříve v činnosti např. 180 dní v roce, je po zapojení solárního systému v činnosti jen např. 20 dní v roce.
 • Je maximálně vhodné kombinovat tuto vytápěcí soustavu se systémem ohřevu teplé užitkové vody.

 

Typové sestavy

Schémata sestav

1 kolektor
Vhodné pro přípravu teplé vody při sezónním použití, pro chaty, pro osamělé osoby, pro příležitostnou potřebu.

2 kolektory
Rodiny se 2-3 osobami, pro přípravu teplé vody, nenároční uživatelé, sezónní použití ( s NBC), celoroční provoz (s NSC).

3 kolektory
Rodiny se 4-5 osobami, pro přípravu teplé vody, nenároční uživatelé, sezónní použití (s NBC), celoroční provoz (s NSC).

4 kolektory
Rodiny se 4-5 osobami, pro přípravu teplé vody a zároveň ohřev malého bazénu (do 30 m3) sezónní použití (s NBC), celoroční provoz (s NSC).

6 kolektorů
Solární zařízení pro přípravu teplé vody, topení i ohřev bazénu. Pro náročného uživatele, sezónní použití (s NBC), celoroční provoz (s NSC).


Kompaktní systém pro ohřev teplé vody

 • Pokryje 70% energie na ohřev TV
 • Snadno se instaluje
 • Všechny komponenty jsou dokonale sladěny
 • Systém je jednoduchý a spolehlivý
 • Je vhodný pro každý dům
 • Systém lze kdykoliv rozšířit

(uvedené ceny jsou bez DPH)
Po dohodě lze zaměnit monovalentní zásobník za bivalentní zásobník.

 


 

Kompaktní systém pro ohřev bazénové vody

 • Snadno se instaluje
 • Všechny komponenty jsou dokonale sladěny
 • Systém je jednoduchý a spolehlivý
 • Je vhodný pro každý bazén
 • Systém lze kdykoliv rozšířit

(uvedené ceny jsou bez DPH)


 

Kompaktní systém pro ohřev teplé vody s bazénem

 • Pokryje 70% energie na ohřev TV
 • Snadno se instaluje
 • Všechny komponenty jsou dokonale sladěny
 • Systém je jednoduchý a spolehlivý
 • Je vhodný pro každý dům
 • Systém lze kdykoliv rozšířit

(uvedené ceny jsou bez DPH)
Po dohodě lze zaměnit monovalentní zásobník za bivalentní zásobník. 

Kompaktní systém pro ohřev teplé vody s podporou vytápění RD

 • Jednoduchý, kompaktní a skladný systém
 • Možnost využití jako integrovaný zdroj TV až pro 6 osob
 • Ušetříte 30% nákladů na vytápění
 • Ušetříte 70% nákladů na ohřev TV
 • Připojení ke všem typům stávajícího systému vytápění
 • Možno umístění až dvou elektrických topných patron

(uvedené ceny jsou bez DPH) 

Kompaktní systém pro ohřev teplé vody s bazénem a podporou vytápění

 • Jednoduchý, kompaktní a skladnvý systém
 • Možno využít jako integrovaný zdroj TV až pro 6 osob
 • Ušetříte 30% nákladů na vytápění
 • Ušetříte 70% nákladů na ohřev TV
 • Připojení ke všem typům stávajícího systému vytápění
 • Možno umístění až dvou elektrických topných patron

(uvedení ceny jsou bez DPH)


 

 

 

 


COPYRIGHT Instalatéřství-Topenářství David Dostál 2016 - 2021